Dịch website

PEACE EDUCom đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc chuyển đổi ngôn ngữ từ Tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại theo phong cách chuyên nghiệp, nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Ngày nay, Internet đã và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trong đó Website - một sản phẩm công nghệ tuyệt vời của Internet - đã mang lại lợi ích cho các công ty trên khắp thế giới bằng cách đem lại cơ hội cho họ bán mọi thứ ở bất kỳ đâu và cho bất kỳ ai. Các doanh nghiệp tên tuổi đều có website ít nhất 2 ngôn ngữ và tạo dựng được uy tín của mình không chỉ trong đời sống mà còn ở trên cộng đồng ảo. Nếu không có website 2 ngôn ngữ, doanh nghiệp sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt bởi những khách hàng tiềm năng trên thị trường trong và ngoài nước. Hầu như doanh nghiệp nào cũng thấy được các lợi ích mà Website 2 ngôn ngữ mang lại như: Dễ dàng tiếp cận được thị trường thế giới; Kinh doanh mà không bị giới hạn phạm vi địa lý và Truyền tải được nhiều thông tin tới nhiều đối tượng khách hàng hơn. PEACE EDUCom đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc chuyển đổi ngôn ngữ từ Tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại theo phong cách chuyên nghiệp, nhanh chóng, hiệu quả nhất. Sản phẩm tiêu biểu: dịch web du lịch, dược phẩm, tài chính ngân hàng.v.v.v
Hỗ trợ trực tuyến