CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG DỊCH CƠ BẢN

Mang khẩu trang đúng cách khi ở nơi công cộng.

Che miệng khi hắt hơi.

Rửa tay thường xuyên với gel khô.

Giữ khoảng cách giao tiếp từ 1m.

Sử dụng bút viết cá nhân.

THÔNG TIN HỖ TRỢ CẦN THIẾT

Thủ tục đến Pháp

Thông tin xuất nhập cảnh Pháp trong trạng thái bình thường mới: https://www.gouvernement.fr

Thủ tục đến Thụy Sĩ

Thông tin xuất nhập cảnh Thụy Sĩ trong trạng thái bình thường mới: https://www.bag.admin.ch

Thủ tục đăng ký bảo hộ công dân

ĐSQ Việt Nam tại Pháp: https://ambassade-vietnam.com

ĐSQ Việt Nam tại Canada: https://vietnamembassy.ca

ĐSQ Việt Nam tại Thụy Sĩ: http://www.vietnam-embassy.ch

 

Thủ tục đến Canada

Thông tin xuất nhập cảnh Canada trong trạng thái bình thường mới: https://www.educanada.ca