Hành trình du học Canada: sự khởi đầu viên mãn

hanh trinh du hoc canada

” Anh chị cảm ơn du học Hòa Bình đã hỗ trợ Minh Thi thực hiện được ước mơ du học Canada. Cháu Minh Thi bây giờ cũng đã ổn rồi. Cháu đã quen với cuộc sống và học tập tại Canada. Anh chị cũng mừng. Tiền trọ dư, trường cũng đã hoàn trả  cho Thi xong rồi. Anh chị cảm ơn các em đã theo dõi và hướng dẫn hồ sơ giúp Thi từ khi học tiếng Anh đến lúc nhập học vào Centennial College.”( Trích lời cám ơn của Ông Nguyễn Đỗ Phúc, Institute of Hygiene – Public Health of Ho Chi Minh City/Phụ huynh em Nguyễn Thị Minh Thi, du học Canada).